@trng_nhin

Trương Huỳnh An Nhiên

What others replied to:

Mình kể crush của mình cho bạn mình nghe sau bạn mình rủ đứa khác đi ngắm crush của mình :)) T nên làm thế nào đây

show all (6)

Dẹp mẹ người bạn đó đi , nếu crush sau này làm ngiu của bạn thì chắc mất ngiu vì người gọi là bạn đó 🖤 né trước chắc ăn 🤟🏻

Language: English