@trng_nhin

Trương Huỳnh An Nhiên

What others replied to:

"Chán thật,khi mình mất đi cái gì rồi thì mới thật sự trân trọng cái đó'',khóc đây :'(

show all (17)

Language: English