@trng_nhin

Trương Huỳnh An Nhiên

Ask @trng_nhin

Sort by:

LatestTop

Đời đúng sai. Mỗi quan hệ bạn bè chỉ kiểu chơi cho vui rồi sau nó nổi khùng lên sau không nói nhau câu nào mà cũng đúng vì mình không hợp với sở thích của nó

Tuỳ theo lối chơi của bạn mà người ta sẽ có thái độ, suy nghĩ tốt về quan hệ giữa 2 người nhé !!
Liked by: sign

Language: English