@ttung284

Thanh Tùng

What others replied to:

cái bóng của người cũ quá tốt thì con trai có thể yêu người mới không ?

show all (13)

Có thể đến với người mới nhưng chưa hẳn sẽ yêu. Vì muốn lấp đầy chỗ trống mà nyc của họ để lại. Cái bóng người cũ quá tốt. Thì họ sẽ nhớ mãi. Cho dù quen người mới thì khó có thể thay thế được người cũ. T đnag trong tình cảnh đó
Con trai có thể đến với người mà họ cảm thấy mới lạ. Nhưng sau rồi họ sẽ bất giác so sánh người mới và người cũ.
Cuối cùng có kết quả là đang trong mối quan hệ với 1 người còn tim thì nhớ đến 1 người khác :))))
cái bóng của người cũ quá tốt thì con trai có thể yêu người mới không

Language: English