@ttung284

Thanh Tùng

What others replied to:

Mình với bạn trai giận nhau ko nói chuyện 2 tháng, hôm trước gặp lại nhau ụ 2 phát hết giận 🌚

show all (5)

Language: English