@tyhao097

NV Thảo

Ask @tyhao097

Lên Hà Nội rồi mới thấy cuộc sống ở quê nhẹ nhõm làm sao. Đô thi đông đúc chật hẹp này em không thuộc về

Ai từ quê mới lên cũng vậy thôi, một thời gian sau là quen à

Language: English