@uyennxdepp

Nguyễn Uyên

What others replied to:

Có nên quay lại vs nyc còn thương ko ?

show all (35)

- Nếu bạn tl đc 1 ly nước đầy khi lm đổ có vớt lại đc không dù ly ấy chưa bể thì bạn sẽ có câu tl :)) Đã cũ thì đừng vương ❤️

Language: English