@wonderful_sila

❂┆Sıʟᴀ Kᴀᴅıɴ

Ask @wonderful_sila

Sort by:

LatestTop

https://justpaste.it/deepestdesire02

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹝⠀♕⠀﹞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ https://justpaste.it/Sila_x_Orhan_III
⠀ ⠀ ⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌜⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⌝
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ᵗʳᵘᵉ ˢᵒˡᵈⁱᵉʳ ᶠⁱᵍʰᵗˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁿᵒᵗ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʰᵉ ʰᵃᵗᵉˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷʰᵃᵗ ⁱˢ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ʰⁱᵐ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʰᵉ ˡᵒᵛᵉˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷʰᵃᵗ ⁱˢ ᵇᵉʰⁱⁿᵈ ʰⁱᵐ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌞ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⌟
httpsjustpasteitdeepestdesire02

@dancingwithshadow

wonderful_sila’s Profile Photo❂┆Sıʟᴀ Kᴀᴅıɴ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹝⠀♕⠀﹞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ https://justpaste.it/Sila_x_Orhan_I
⠀ ⠀ ⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌜⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⌝
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵇᵉ ᵖᵘˢʰᵉᵈ ᵃʳᵒᵘⁿᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇʸ ᵗʰᵉ ᶠᵉᵃʳˢ ⁱⁿ ʸᵒᵘʳ ᵐⁱⁿᵈ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵉ ˡᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇʸ ᵗʰᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ⁱⁿ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ.ˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌞ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⌟
dancingwithshadow

Language: English