@zoroanhtuan

zoroanhtuan

Ask @zoroanhtuan

Mọi người có ai tính thức hết đêm nay hơm? Mình nói chuyện đi, chứ tui cũng đang mất ngủ :)

Biết thức khuya không tốt nhưng chắc cũng quen rồi 😔

Sự khắc khe của hai từ " Trưởng thành " bạn từng nếm trải qua chưa?

Đời phải quăng mình vào bụi rậm nó mới vị :))

Bạn có thể thích ai đó mà bạn chưa gặp mặt bao giờ không?

Mình k ngại việc đi xa .. miễn là có lý do :))

Cảm giác của bạn bây giờ thế nào?

Sẽ luôn có những đoạn đường mà bạn sẽ phải vừa đi vừa khóc.
Đừng nản lòng, cố gắng lên, bạn đỉnh nhất. 🌻

Nếu thời gian quay lại vẫn yêu người yêu cũ, bạn muốn làm điều gì?

cái gì đã cũ thì bỏ qua

Người tính ko bằng trời tính. Bạn có tin?

cứ sống mỗi ngày đáng sống hết ngày.. cố gắng hết ngày .. ngày mai rồi tính

Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có ý nghĩa riêng, đều dạy cho ta một bài học...

trưởng thành lên

Language: English