@AbaloneLin

Lizzzyyyy

Mình cũng muốn cố gắng thử yêu đương một lần nhưng mà nói chuyện vài hôm mình lại chán....Rồi nghĩ chắc không phù hợp với chưa đúng thời điểm. Nản rồi chắc dẹp bỏ.

Người thật sự thương bạn sẽ nguyện ý chờ bạn, nếu mới vài hôm mà đã chán biết đâu đó chưa phải “chân ái” của bạn.
Dù sao thì cho nhau một cơ hội biết đâu sẽ ổn.
Chúc bạn đúng lúc gặp đúng người, và sẽ ko ai phải bỏ lỡ nhau ^^

What others replied to:

Mình cũng muốn cố gắng thử yêu đương một lần nhưng mà nói chuyện vài hôm mình lại chán....Rồi nghĩ chắc không phù hợp với chưa đúng thời điểm. Nản rồi chắc dẹp bỏ.

show all (11)

Language: English