@AbaloneLin

Lizzzyyyy

What others replied to:

Rồi một ngày bạn sẽ quên những thứ bạn từng rất nhớ

show all (12)

Nếu là kỉ niệm không vui thì chi bằng hiện tại hãy sống thật vui vẻ để tạo nên kí ức đẹp cho tương lại 😉.

Language: English