@AnNguyen855

Angg

What others replied to:

Lớp 12 có nên yêu Khôngg

show all (25)

À, cũng còn tùy =)). Cứ làm sao hoàn thành được mục tiêu hướng tới 1 tương lai tốt đẹp là được (nghe như đa cấp :v)

Language: English