@BeBaoHiHiss

Gia Bảo =))

What others replied to:

C giờ đang thích ai ?

show all (31)

Câu trả lời cũng không rõ ràng cho lắm... 1 người đến, 1 người đi. 2 người không thể gặp nhau. Không muốn suy nghĩ nhiều nhưng cũng không thể quên đi hình ảnh cô gái với tên là HER đó dù chỉ 1 hôm...
Đến giờ vẫn chưa có 1 mối tình đó là do cứ mãi thích 1 người không thích mình!

Language: English