@C0LDDEATH

'⠀ɴᴏᴄᴛᴜʀɴᴀʟ ⛧ ᴍᴜᴇʀᴛᴇ

Hej! Znasz jakieś grupki na discordzie, gdzie można znaleźć kogoś do pisania RP?


⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ރ⠀⠀Na obecną chwilę nie znam, a wręcz podpinam się pod pytanie, bo nie ukrywam, że chciałabym dowiedzieć się czegoś na ich temat.
Hej Znasz jakieś grupki na discordzie gdzie można znaleźć kogoś do pisania RP
❤️ Likes
show all
C0LD___HEART’s Profile Photo ERISEDENOYM’s Profile Photo IPINKMOONI’s Profile Photo SCR3AML0VE’s Profile Photo mr__roche’s Profile Photo smooth___CRIMINAL’s Profile Photo S0URCXNDY’s Profile Photo Y0URNIGHTMVRE’s Profile Photo demonchild__’s Profile Photo

Latest answers from '⠀ɴᴏᴄᴛᴜʀɴᴀʟ ⛧ ᴍᴜᴇʀᴛᴇ

🔥🖤🔥

⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ރ⠀⠀ ރ⠀⠀ ރ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀oh hello, my⠀⠀d e a d l y
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀✦⠀ ⠀⠀⠀⠀ king.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀how are you ,⠀maybe⠀⠀ yours ⠀bourning
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀h e a r t ⠀⠀⠀ރ⠀⠀ is ⠀⠀ OMEN⠀ /
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ to live.
⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀t e l l me✦
ރ ރ ރ
     oh hello myd e a d l y

✉ ↳ : Do którego z Greckich Bogów dopasowałbyś swoją postać?

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀✦⠀ HADES⠀✦⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀✦TANATOS✦
⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ރ⠀ god of the⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ރ⠀god of death.
⠀⠀⠀⠀ underworld and the ⠀ ⠀⠀&
⠀⠀⠀⠀ dead.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀∗⠀ ˢʰᵉ ʷᵒᵘˡᵈ ˢᵗʳᵒᵏᵉ Cerberus ᵇᵉʰᶤᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵉᵃʳˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᵃᶰᵈ ᵈʳᶤᶰᵏ ᵉᵛᵉᶰᶤᶰᵍ ᵗᵉᵃ ʷᶤᵗʰ Charon.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
Do którego z Greckich Bogów dopasowałbyś swoją postać

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ 우리는 ⠀가난한 먼지 일뿐입니다⠀⠀우리는 파괴⠀✦
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ The legend of ⠀ abyssus diabolus ⠀et⠀ tenebris draco
⠀⠀⠀⠀ in⠀⠀⠀⠀ރ⠀⠀ ރ⠀⠀ ރ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/epitaphone
⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀ I⠀ am⠀⠀⠀⠀walking ⠀⠀dead ⠀⠀among ⠀⠀the ⠀⠀living.
⠀⠀⠀⠀ I⠀ see skeletons ⠀⠀sneaking⠀ past⠀ people. ⠀⠀They
⠀⠀⠀⠀ embrace them⠀ and ask to dance.⠀ Dance in the pale,
⠀⠀⠀⠀ cold flames of nothingness. It is waiting for you, ⠀ and
⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀ you dance with me?⠀ ރ⠀⠀ ރ⠀⠀ ރ ⠀ @VOIC3OF4BYSS
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
우리는 가난한 먼지 일뿐입니다우리는 파괴
 
 The

⠀ ⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ✦⠀어둠이 죽음을 부른다⠀메멘토 모리⠀심연의 영광⠀✦
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ I⠀ am ⠀a ⠀damned ⠀⠀descendant ⠀⠀of ⠀the ⠀undead
⠀⠀⠀⠀ rhodium.⠀⠀ Which⠀⠀⠀⠀will ⠀⠀last ⠀⠀forever.⠀For⠀the
⠀⠀⠀⠀ blood ⠀of ⠀⠀death ⠀burns ⠀in ⠀⠀my ⠀veins.⠀⠀I ⠀⠀am
⠀⠀⠀⠀ the ⠀⠀lord ⠀⠀of ⠀darkness ⠀in ⠀the⠀ realm ⠀of⠀ ⠀the
⠀⠀⠀⠀ abyss.⠀I ⠀⠀drink ⠀from ⠀⠀the ⠀cup ⠀⠀of ⠀immortality,
⠀⠀⠀⠀ I⠀ feed ⠀on⠀ the⠀ existence ⠀⠀of ⠀the⠀ living,⠀ ⠀and
⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀ it⠀ ⠀doesn't ⠀⠀go ⠀⠀away...⠀⠀⠀ ރ⠀⠀ ރ⠀⠀ ރ⠀⠀⠀영원
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
어둠이 죽음을 부른다메멘토 모리심연의 영광
 
 I am

Language: English