@WOMENISLOSERS

❀  ⠀little⠀⠀⠀girl⠀⠀⠀blue⠀⠀!⠀

Ask @WOMENISLOSERS

Sort by:

LatestTop

✑⠀#weヽareヽupヽtoヽnoヽgood : zabawa graficzna - Konkurs na najlepsze przebranie! Niech Twoja postać przebierze się tak, by wszystkim opadła szczęka (z przerażenia lub śmiechu!).

szeptyhogwartu’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⠀⠀〉 Szepty ʜᴏɢᴡᴀʀᴛᴜ ˎˊ-


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❀⠀⠀its⠀ like—⠀ im⠀ not⠀ even⠀ sure⠀⠀,⠀ man.⠀⠀i⠀ had⠀ no⠀ idea⠀ id⠀ rather⠀ dress⠀ up⠀ as⠀ a⠀ yeti⠀ hunter⠀⠀,⠀ its⠀ victim⠀ or⠀ as⠀ a⠀ yeti⠀ itself.⠀⠀so⠀ i⠀ f*cked⠀ up⠀ all⠀ three⠀ ideas⠀ and⠀ i⠀ got⠀ my⠀ plain⠀ old⠀ everyday⠀ look⠀ instead.⠀⠀isnt⠀ it⠀ wild ?!
weヽareヽupヽtoヽnoヽgood  zabawa graficzna  Konkurs na najlepsze przebranie Niech

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @scottish___queen⠀❀⠀⠀,

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ freedom⠀ is⠀ just⠀ another⠀ word
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ for⠀ nothing⠀ left⠀ to⠀ lose⠀⠀, ( nothing )
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ don ‛ t⠀ mean⠀ nothing⠀ honey⠀⠀,⠀ if
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ it⠀ ain ‛ t⠀ free⠀⠀,⠀ no⠀ no

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‛‛ http://tiny.cc/rjlf05 ʼʼ⠀⠀.
scottishqueen

 freedom is just another

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @scottish___queen⠀❀⠀⠀,

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ say⠀ honey⠀ women⠀ is⠀ losers⠀⠀,⠀ well
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀ know⠀ you⠀ must⠀ have⠀ heard⠀ it
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ all⠀⠀,⠀ and⠀ everywhere⠀ men⠀ always
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ seem⠀ to⠀ end⠀ up⠀ on⠀ top

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‛‛ http://tiny.cc/rjlf03 ʼʼ⠀⠀.
scottishqueen

 say honey women is losers

szukasz jakiejś postaci?

chętnie zobaczę tutaj postać karleen, którą w skrócie opisałxm we wstępie dla profesorka! jest to czyste przeciwieństwo ramony i jednocześnie jej najbliższa przyjaciółka, na którą moja awanturnica złapała crusha, tylko jeszcze o tym nie wie 👁

A true cutie! ♡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀.⠀⠀aye⠀⠀,⠀ am⠀ i⠀ your
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀favourite⠀ pupil⠀ now⠀⠀?⠀♡
A true cutie

Language: English