@Choi352

Phan Thị Minh Trúc

Ask @Choi352

Sort by:

LatestTop

Nếu cháy nhà, bạn sẽ lấy cái gì đầu tiên để chạy ra ngoài?

Có chạy ra khỏi nhà được không đã, chứ mong lấy gì :)

Language: English