@DinhVanNghia

NIA

What others replied to:

Ai nghe mình nói được không? Mình không khóc nhưng mình muốn nói ra. Với ai đó.

show all (18)

Cái ask này nó kiểu bị chậm ý nên là chắc ông đăng được mấy giờ rồi thì tôi mới thấy để rep <(") nhưng mà nếu ông vẫn càn người nghe thì nói vào đây

Language: English