@Hocmaico

Phạm Văn Tuân

Ask @Hocmaico

Mình không thích cậu. Nhưng mình sợ cậu buồn. Mình rất sợ làm người khác buồn. Mình nên làm gì đây ?

Sợ mai được không . Chẳng ai có thể làm ngừoi khác hài lòng mãi được . Không yêu thì nên nói thẳng mập mờ làm người ta nuôi hy vọng và buồn hơn

Mọi người cho mình hỏi có nên dẫn người yêu đi chơi vs bạn ko. Hay là đi riêng tốt hơn

Nên giơi thiệu luôn

Related users

Language: English