@Hocmaico

Phạm Văn Tuân

What others replied to:

Mọi người cho mình hỏi có nên dẫn người yêu đi chơi vs bạn ko. Hay là đi riêng tốt hơn

show all (14)

Riêng chắc chắn sẽ thoải mái hơn rồi
Cũng tuỳ vào ý kiến của bạn hoặc ny
T đoán đa phần ai cũng thích được ny của mình công khai vs bạn bè cũng nên ^^
Nếu là mình thì mình vẫn thích đi riêng hơn, vì dễ thể hiện tình cảm hơn. Còn đi chơi chung với bạn thì chỉ sợ không có chuyện gì để nói và những trường hợp awkward thôi. Nhưng dù vậy thì đi chơi riêng hay chung cũng đều vui. ^^

Language: English