Mọi người cho mình hỏi có nên dẫn người yêu đi chơi vs bạn ko. Hay là đi riêng tốt hơn

💬️ Answer this question
Nếu là mình thì mình vẫn thích đi riêng hơn, vì dễ thể hiện tình cảm hơn. Còn đi chơi chung với bạn thì chỉ sợ không có chuyện gì để nói và những trường hợp awkward thôi. Nhưng dù vậy thì đi chơi riêng hay chung cũng đều vui. ^^

Language: English