@ennie317125

An Hạ

Ask @ennie317125

Mọi người cho mình hỏi có nên dẫn người yêu đi chơi vs bạn ko. Hay là đi riêng tốt hơn

thất nhiên là đi riêng tốt hơn rồi, nêu đi chung 1 hội thì có thể người còn lại hơn lẻ loi 1 chút :(((

Language: English