Ask @HuwongPham:

Yêu thật lòng một người lả gì??

Là trái tim cậu không bao giờ muốn rời đi.
Là tự dưng cậu thấy người ta đẹp lắm ấy.
Là số lần cậu gặp người ta kbh là đủ.
Là cậu muốn bảo vệ, muốn quan tâm, muốn chăm sóc, muốn ở cạnh.
Và dù cậu không thể ở bên, cậu vẫn luôn mong người ta hạnh phúc.

View more

Next