@IamABadGirl810

TrangChan

What others replied to:

Làm sao để con trai thích

show all (16)

Hầu như con trai ai cũng thích cái đẹp nên điểm đầu tiên cnos thích là xinh đẹp.Nhưng t nghĩ dựa vào nhân cách và tình cảm của mình nhiều hơn :))

Language: English