@Khoai_utra

Nguyễn Chiến thắng

What others replied to:

Em không xứng được yêu thương :v

show all (19)

Sao lại vậy ? Vì quá khứ hay vì bạn đã phạm tội gì ?? Tương lai hay đôi chỉ đối tốt hơn với những người yêu thương của bạn

Language: English