@Khoai_utra

Nguyễn Chiến thắng

Ask @Khoai_utra

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vẫn chưa thấu hiểu được họ bằng ở trong hoàn cảnh của họ.

hngyn101’s Profile Photo_gnoah.ney
Đừng đặt mình vào 1 vị trí mà mk chưa từng ngồi.

Bên ngoài thì lúc nào cũng cười như z nhưng mấy ai có thể hiểu mình đã chịu tổn thương ntn và tại sao bh lại mạnh mẽ như thế

Học sân khấu điện ảnh à ?

Language: English