@Khoai_utra

Nguyễn Chiến thắng

What others replied to:

Bên ngoài thì lúc nào cũng cười như z nhưng mấy ai có thể hiểu mình đã chịu tổn thương ntn và tại sao bh lại mạnh mẽ như thế

show all (11)

Những người vẫn luôn mỉm cười đón nhận những chn xảy đến thì bản thân họ vốn dĩ đã trải qua nhiều chn để mạnh mẽ hơn r.
Mọi người không có tránh nhiệm phải tìm hiểu bạn nếu bạn đã tự xây cho mình một bức tường, trừ khi bạn mở cửa và đưa họ vào phía sau bức tường đấy.
Việc tạo cho mình một bức tường là bạn chọn. và đương nhiên mọi người chỉ nhìn thấy những gì mà bạn cho họ thấy.. Mình cũng là một đứa bề ngoài vui vẻ. nhưng mình không than thở và không chia sẻ vì mình cảm thấy mọi người không có trách nhiệm phải buồn cùng mình hay gì cả. Đấy là cuộc sống của mình thì mình phải tự mình đối mặt. Và mình hài lòng với mình của hiện tại

Language: English