@Miahbanchanh

Manh Manh

❤️ Likes
show all
TranHoang866’s Profile Photo

What others replied to:

bao nhiêu tuổi bạn mới nhận ra rằng mình hoàn toàn là 1 người bình thường, nhỏ bé trong 1 thế giới to lớn?

show all (19)

18 tuổi, là lúc mà nhận ra rằng mình rất muốn ở nhà, muốn ở nhà thêm nhiều chút, chẳng phải vất vả bon chen với xã hội ngoài kia nữa.

Language: English