@Miahbanchanh

Manh Manh

What others replied to:

Khóc vì cái đứa mình nhắn tin mới 20 ngày :)) hmu hmu có dở hơi quá không ?

show all (25)

quá dở luôn ạ thay vì tgian đó bạn nằm bạn khóc thì ngta có biết là bạn đang khóc hong? hay là ngta đang vui vẻ
Cảm xúc của mình mà đâu thể gọi là dở hơi được. Tôn trọng cảm xúc của mình và trân trọng nỗi buồn của mình nhe
Không nha. Khóc thì là khóc thôi, đợi lí do xứng đáng mới được khóc thì thế giới này đâu còn loài người nữa.

Language: English