@Ngaa04

Nguyễn Nga

Latest answers from Nguyễn Nga

:v hỏi để biết chứ hỏi làm gì

Uh , còn hay mất cũng đ liên quan đến hp gđ nhà bạn Ok =)))))

Cho gì làm tin đi chứ ib không vậy lên nf là cái chắ c. Cho hình làm tin hay gì Đi #Xoạc

Dẹppp mẹ đi , xoạc là gì k biết ạ

Language: English