@Ngaa04

Nguyễn Nga

Latest answers from Nguyễn Nga

Cho gì làm tin đi chứ ib không vậy lên nf là cái chắ c. Cho hình làm tin hay gì Đi #Xoạc

Dẹppp mẹ đi , xoạc là gì k biết ạ

Language: English