@NguyenHungHiep

Nguyễn Hưng Hiệp

What others replied to:

Xin tip bỏ thuốc lá dành cho nữ 🥲

show all (18)

Tớ chưa hút bao giờ, nhưng mong cậu gặp được người giúp cậu bỏ hẳn thuốc. Hoặc ít nhất nghĩ tới gia đình nghĩ tới sức khoẻ bản thân làm cậu quyết định dừng lại việc hút thuốc.

Language: English