@THED0LLMAKER

໓ ᴏ ʟ ʟ ᴍ ᴀ ᴋ ᴇ ʀ

Ask @THED0LLMAKER

Sort by:

LatestTop⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀⛧⠀ ⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ whispering winds from the land of the nevermore
⠀⠀⠀⠀⠀ bringing tales of the dead in times before⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @VNDERTAKER
⠀⠀⠀⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀˗ˏˋ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ https://jpst.it/33o_m
⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ˢᵃʸ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ᵖʳᵃʸᵉʳˢ⠀ˡᵒᵘᵈ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᶜˡᵉᵃʳˡʸ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃˡˡ ⠀ ʷʰᵒ ⠀ ˢᵗᶤˡˡ ⠀ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ⠀ ᶤᶰ⠀ ᵍᵒᵈ
whispering winds from

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⎰⠀ ⋆⠀ Hello ᶳᵗʳᵃᶰᵍᵉʳ. You look like an angel!⠀⠀⠀⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀˗ˏˋ⠀ ⠀⠀ ♡⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ I'm⠀bones⠀and⠀not-soul⠀;⠀I'm⠀the⠀resurrection
⠀⠀⠀⠀⠀ of⠀a⠀horrid⠀dream,⠀blend⠀of⠀hate⠀and
⠀⠀⠀⠀⠀ intense⠀desire.

⠀⠀⠀⠀⠀ oh,⠀my⠀sweet⠀dear

⠀⠀⠀⠀⠀ If⠀I'm⠀still⠀look⠀an⠀angel⠀to⠀you,
⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡᴏᴜʟᴅ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʏᴏᴜ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴛʀᴜꜱᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍᴇ?
Hello ᶳᵗʳᵃᶰᵍᵉʳ You look like an angel

* why every demon is a ℎ♡ttie﹖⠀ ⟅⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀˗ˏˋ⠀ ⠀⠀ ♡⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ cause⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀ꜰ ᴏ ʀ ʙ ɪ ᴅ ᴅ ᴇ ɴ⠀ꜰ ʀ ᴜ ɪ ᴛ⠀is⠀always
⠀⠀⠀⠀⠀ the⠀sweetest⠀ ━━ ⠀isn't⠀it?
why every demon is a ℎttie

What do hordes of souls sing about?

VNDERTAKER’s Profile Photoนɴᴅᴇʀᴛᴀᴋᴇʀ


⠀⠀⠀⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀˗ˏˋ⠀ ⠀⠀ ♡⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ souls⠀ ⠀ ᴡ ᴀ ɴ ᴛ⠀ ⠀ ᴛ ᴏ⠀ ⠀ ꜱ ɪ ɴ ɢ⠀ ⠀ so⠀ ⠀ hard
⠀⠀⠀⠀⠀ that⠀they⠀are⠀silent⠀;
⠀⠀⠀⠀⠀ the⠀neverending⠀tune⠀without⠀the⠀words.

⠀⠀⠀⠀⠀ „pray⠀for⠀us⠀and⠀leave⠀us⠀ ━━ ⠀because
⠀⠀⠀⠀⠀ even⠀tomorrow⠀will⠀be⠀haunted”
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ⠀ᵗʰᵉ⠀ˢᶤˡᵉᶰᵗ⠀ᵖʳᶤˢᵐ,⠀ᵇʳᵒᵏᵉᶰ⠀ˢᵒᵘˡˢ⠀ʰᵒʷˡ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ᵃᵇᵒᵘᵗ ⠀ ⠀⠀ ᵖᶤᵉᶜᵉˢ ⠀ ⠀⠀ ᵒᶠ ⠀ ⠀⠀ ᶜᵒᶰˢᶜᶤᵉᶰᶜᵉ
What do hordes of souls sing about

LAST__SURVIVOR’s Profile Photo❛ ⠀ᴇʟʟɪᴇ ⠀;


⠀⠀⠀⠀⠀ ∙⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀∙ ⠀⠀ ⠀˗ˏˋ⠀ ⠀⠀ ♡⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ soaked⠀⠀breath⠀⠀drags⠀⠀ behind⠀⠀ itself⠀⠀ a
⠀⠀⠀⠀⠀ memento⠀of⠀the⠀past⠀moments⠀;
⠀⠀⠀⠀⠀ in⠀the⠀palette⠀of⠀shades⠀coolness⠀remained.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ⠀ ˡᵒᵛᵉ⠀ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵐʸ⠀ˢᵒᵘˡᵐᵃᵗᵉ

Kim jest twoja postać?

Lalkarz to moje ukochane, długoletnie OC, choć nie do końca oszlifowane, które z marnym skutkiem miałam przyjemność już kiedyś prowadzić. Vibe nekromancji oraz domieszki tragizmu, wskrzeszanie umarłych, tworzenie z nich lalek - tak w wielkim skrócie można opisać tę postać; teraz zaś otrzymałam możliwość dołożenia jej kolejnej cegłówki: demona.
Dziękuję za pytanie i zachęcam do śledzenia przyszłych tekstów, w których mam nadzieję, że lepiej przedstawię jej esencję. 🖤⠀⠀⠀⠀⠀ ᴇ ᴠ ᴇ ʀ ʏ ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢ⠀turns⠀in⠀the⠀quiet⠀leisure⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀ disaster⠀ ━━ ⠀a⠀kind⠀of⠀innocence⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᵈʳᵉᵃᵐˢ⠀ ᶰᵒᵘʳᶤˢʰᵉᵈ⠀ ʷᶤᵗʰ⠀ ᵗᵉᵃʳˢ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ˡᶤᵍʰᵗ ⠀ ʳᵃᶤᶰ ⠀ ᶠᵃˡˡᶤᶰᵍ ⠀ ᵃˢ⠀ ᵐᶤˢᵗ
ᴇ ᴠ ᴇ ʀ ʏ ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢturnsinthequietleisureof
 disaster

Language: English