@Thanhhhien03

Ngoan Hien

Hãy coi tôi như cái thùng rác. Đêm nay hãy trút mọi nỗi buồn vào tôi, kể ra mọi thứ cho nhẹ lòng. Yếu đuối chút thôi rồi hãy quên đi tất cả và bắt đầu lại, bạn cố gắng nhiều rồi. Đêm nay, hãy khóc thật to, xả hết mọi buồn tủi rồi lại kiên cường nhé <3 Mạnh mẽ như vậy đủ rồi! Tôi trân trọng điều đó.

❤️❤️
❤️ Likes
show all
pthhien03’s Profile Photo Bongbong1510’s Profile Photo Thanhhhien03’s Profile Photo

What others replied to:

Hãy coi tôi như cái thùng rác. Đêm nay hãy trút mọi nỗi buồn vào tôi, kể ra mọi thứ cho nhẹ lòng. Yếu đuối chút thôi rồi hãy quên đi tất cả và bắt đầu lại, bạn cố gắng nhiều rồi. Đêm nay, hãy khóc thật to, xả hết mọi buồn tủi rồi lại kiên cường nhé <3 Mạnh mẽ như vậy đủ rồi! Tôi trân trọng điều đó.

show all (20)

Language: English