Latest answers from Fly

Nếu người yêu bạn "Nghèo, Xấu, Ngoan" và "Giàu, Đẹp, Hư"... Bạn chọn người nào

Chả chọn thằng méo nào, ở vậy cho lành, tự mk nuôi mk cũng được.

Ngoại hình của người bạn yêu như thế nào?

Cao hơn mk một chút, mặt ngu ngu, nhìn trẻ nghé vl ra. Hehe

Language: English