Latest answers from Fly

Nếu người yêu bạn "Nghèo, Xấu, Ngoan" và "Giàu, Đẹp, Hư"... Bạn chọn người nào

Chả chọn thằng méo nào, ở vậy cho lành, tự mk nuôi mk cũng được.

người đó là bạn học hay là như nào đối với em?

Người đó là một ng đặc biệt

Language: English