@Vutuanhpvn

Vũ Tuấn

What others replied to:

Mắc sai lầm thì phải làm sao

show all (12)

Rút kinh nghiệm từ những sai lầm, ai mà chả có sai lầm, qtrong là sau sai lầm, mình có cứng rắn làm đúng đắn hay không chứ

Language: English