@XuanHung646

Xuân Hùng

What others replied to:

Mình không thể thoát ra cái vỏ bọc này

show all (10)

Vỏ bọc là thứ sinh ra để che giấu, bảo vệ phần cốt lõi bên trong. Khi nào thấy bản thân mình hoàn thiện, không còn gì cần che giấu nữa, tự khắc sẽ thoát ra.

Language: English