@bin_t

Bin Teddy

What others replied to:

1 tháng k về nhà. Ai cũng bảo gầy. Trong khi đó mình vẫn cảm thấy như vậy là rất béo @@

show all (6)

:v lâu ngày không gặp, mọi người sẽ nhận ra điểm khác ngay. còn mình hôm nào cũng thấy thì k thấy khác đi là phải rồi..

Language: English