@bin_t

Bin Teddy

What others replied to:

Buồn thật ^^

show all (13)

Buồn gì rồi cũng sẽ qua chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào
Nên cố gắng vượt qua nỗi buồn không mang tên buồn ngut nào <3

Language: English