Buồn quá :<<, tìm được người hiểu được điều mình nói khó như vậy ư ?

💬️ Answer this question

Language: English