@boring140796

132 nara

What others replied to:

Buồn quá :<<, tìm được người hiểu được điều mình nói khó như vậy ư ?

show all (14)

Language: English