Nyc cắm sừng xong bảo “phản bội chưa chắc đã sai”. Okie vậy chắc tao sai, lỗi tao hết, được chưa.

💬️ Answer this question

Language: English