@huytruong6

huytruong

What others replied to:

Nyc cắm sừng xong bảo “phản bội chưa chắc đã sai”. Okie vậy chắc tao sai, lỗi tao hết, được chưa.

show all (5)

Language: English