Làm sao để kiếm ny trên này nhỉ

💬️ Answer this question

Language: English