Hãy kể một câu chuyện các bạn muốn kể

💬️ Answer this question
Tôi có một đứa bạn mà suốt 26 năm cuộc đời chỉ toàn ăn hại vô dụng nên luôn làm cha mẹ bận tận gia đình lo lắng . Người thích thì ít mà người ghét thì nhiều.
Ai sinh ra ta ?
Sống để làm gì ?
Và chết đi về đâu ?
Muốn đăng xuất nhưng nợ cha mẹ chưa bão đáp ?
Đừng tệ hai như tui nha 😥😥😥

Language: English