@Thirom96

Thị Rơm

What others replied to:

Hãy kể một câu chuyện các bạn muốn kể

show all (8)

Tháng 4 đến r, mới chớm vào những ngày khác nghiệt thôi mà đã mền mệt làm sao ấy. Ít nữa nàm sao chiệu nổi 🥲
Tôi có một đứa bạn mà suốt 26 năm cuộc đời chỉ toàn ăn hại vô dụng nên luôn làm cha mẹ bận tận gia đình lo lắng . Người thích thì ít mà người ghét thì nhiều.
Ai sinh ra ta ?
Sống để làm gì ?
Và chết đi về đâu ?
Muốn đăng xuất nhưng nợ cha mẹ chưa bão đáp ?
Đừng tệ hai như tui nha 😥😥😥

Language: English