@dsfdsf13157

dsfdsf

What others replied to:

"M không dễ dãi thì ai dễ dãi" chẳng hiểu sao câu nói vu vơ của người ta lại làm tôi oà khóc :)) Không tin tưởng được nhau thì nên chấm dứt chứ quá chán việc giải thích rồi.

show all (11)

Mình thì ko bao giờ đánh giá phẩm giá người khác bằng những ngôn từnhayj cảm như vậy...
Nghe rất bình thươngd nhưng sức sát thương rất mạnh.
Đầu tiên, thì cũng phải xét lại bản thân mình, tiếp đến, nếu mà khum đúng thì nói rõ 1 lần rùi chấm dứt....khum thì làm người dưng khỏi giải thích mệt mõi....

Language: English