@gabbytran4

gabbytran

Mình k chắc là cái này bắt nguồn từ đâu, mà dựa trên kinh nghiệm đu nhóm nói xấu các kiểu của mình mình thấy mọi người hay ghét mấy đứa giỏi thật và ham hố thể hiện nhất. Còn mấy đứa ngu thật hay bị chọc quê nhưg trg tâm mọi người lại k ghét, mấy đứa giả ngố ít thể hiện cũng k bị nốt.

Mình nghĩ ngta ghét vì nó ham hố thể hiện thôi chứ ko phải vì ngta giỏi. Nếu giỏi mà khéo léo thì chắc chắn ko thể bị ghét 🤔

+ 13 💬 messages

read all

What others replied to:

Mình k chắc là cái này bắt nguồn từ đâu, mà dựa trên kinh nghiệm đu nhóm nói xấu các kiểu của mình mình thấy mọi người hay ghét mấy đứa giỏi thật và ham hố thể hiện nhất. Còn mấy đứa ngu thật hay bị chọc quê nhưg trg tâm mọi người lại k ghét, mấy đứa giả ngố ít thể hiện cũng k bị nốt.

show all (7)

Mấy đứa thích thể hiện thì ai cũng ghét nhưng tại sao lại ghét những người giỏi thật? Họ làm gì sai? Họ giỏi và họ biết điều đó. Không ai nên cảm thấy thấy xấu hổ vì tài năng và sự giỏi giảng của bản thân cả. Căn bản họ bị ghét vì xung quanh họ toàn lũ thua cuộc kém cỏi chỉ biết ghen ghét người khác thay vì cải thiện bản thân. Và những kẻ như vậy thì những người giỏi lại chẳng bao giờ để vào mắt.

Language: English