@haocute1404

Nại

What others replied to:

Cậu thích tương lai, quá khứ hay là hiện tại?

show all (34)

Hồi bé mình mong lớn thật nhanh, bởi vì quá khứ của mình không được tốt cho lắm.
Cấp 3, mình mong mau tốt nghiệp để lên đại học có thể tự do hơn, dễ thở hơn.
Đại học, mình mong mau ra trường sớm để đi làm kiếm xiền trả nợ.
Bây giờ, mình lại mong được trở lại thời cấp 3 hoặc hồi học đại học.
Mình không ghét quá khứ, mình hài lòng với hiện tại nhưng chưa đủ tự tin để gặp tương lai. Còn bạn thì sao? Bạn thích hiện tại không?

+ 3 💬 messages

read all

Language: English