@huytruong6

huytruong

What others replied to:

Tưởng đâu hôm nay buồn nên thức không ngủ được, nhưng không, trưa ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được :<

show all (6)

Language: English